Các dịch vụ tiêu biểu

đăng ký bản quyền lo go

Đăng kí bản quyền logo có tác dụng bảo vệ quyền chính đáng cho chủ sở hữu của nó, việc đăng kí bản quyền hay nhãn hiệu sẽ ngăn chặn hành vi xâm phạm tới logo hay nhãn hiệu sẽ ngăn chặn hành vi xâm phạm tới logo, nhãn hiệu mà bạn đã đăng kí bảo hộ. Quyền này đươc áp dụng cho tác phẩm viết, âm nhạc, phim ảnh, thậm chí cả bản quyền phần mềm. Logo bao gồm các biểu tượng, từ, cụm từ hoặc sự kết hợp của cả 3 đại diện cho công ty. Bạn muốn đăng ký logo, công ty Nhân Luật với các dịch vụ tư vấn các thủ tục đăng kí bản quyền logo.

giới thiệu về công ty Nhân Luật...

Công ty Nhân Luật là đơn vị tư vấn độc lập và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, dân sự, đầu tư, kinh tế . Bao gồm các thành viên là các giảng viên đại học luật, luật sư kinh tế, dân sự, doanh nghiệp và liên kết Công ty Nhân Luật còn có đội ngũ cộng sự luật sư nhiều kinh nghiệm là thành viên của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và các tư vấn viên nguyên là cán bộ chuyên trách của các cơ quan nhà nước đã từng có nhiều năm làm công tác tư vấn và xử lý vi phạm về thủ tục hành chính.

Điều kiện xin nhận con nuôi

Công Ty NHÂN LUẬT chuyên tư vấn điều kiện xin con nuôi, nhận con nuôi theo yêu cầu căn cứ theo quy định luật con nuôi 2010 và các quy định chi tiết về chế độ nuôi con nuôi, tư vấn sau khi nhận con nuôi tại việt nam

Thay đổi giấy phép dạy nghề...

Trong quá trình hoạt động kinh doanh cơ sở đăng ký kinh doanh hoạt động có thể mở rộng thêm ngành nghề phù hợp với xu thế thị trường,những ngành nghề đã hoạt động kinh doanh trước đây đã đăng ký với tổng cục dạy nghề doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc điều chỉnh lại cho phù hợp thị trường.đồng thời nghiên cứu thêm ngành nghề phù hợp nhu cầu xã hội. chúng tôi sẻ hướng dẫn chi tiết từng ngành nghề phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp bạn.

đăng ký thành lập website

Việc thiết lập một trang website cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng trên Internet phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về báo chí, pháp luật về xuất bản, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về bản quyền, pháp luật về quảng cáo và các quy định quản lý thông tin trên Internet. Theo Nghị định số 97/ 2008 của chính phủ về việc cấp giấy phép Website.

Đăng ký bản quyền phần mềm...

Để hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền liên quan đến các tác phẩm báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi khai thác, sử dụng thông tin của các cơ quan báo chí để đăng tải trên trang thông tin điện tử cần nghiêm túc và tuân thủ các quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả…chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan