Các dịch vụ tiêu biểu

xây dựng hệ thống quản lý môi trườn...

Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường giúp cho các tổ chức xác định, nhận biết tầm quan trọng và quản lý những rủi ro về môi trường như là một phần trong hoạt động của tổ chức. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức phải cam kết ngăn ngừa ỗ nhiễm môi trường và cải tiến liên tục như là một phần trong chu trình quản lý của tổ chức.

hồ sơ xác nhận lý lịch tư pháp...

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. mỗi cá nhân đều có lý lịch tư pháp khác nhau nên việc xác nhận cũng tùy trường hợp khác nhau.

Đăng ký lại việc kết hôn

Việc kết hôn đã được đăng ký trước đây nhưng Sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây.thủ tục đăng ký kết hôn lại cũng rất dễ dàng nếu đương sự có mặt đủ thì hồ sơ đăng ký kết hôn dễ dàng

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nướ...

giấy đăng ký kết hôn là giấy tờ chứng minh tình yêu hai người được pháp luật chứng nhận sau khi tình yêu đã thăng hoa và được pháp luật chứng nhận. hồ sơ đăng ký kết hôn cá nhân cần chuẩn bị theo yêu cầu sở tư pháp nơi cá nhân thường trú. theo định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ. Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa TPHCM...

Công Ty Nhân luật với đội ngũ luật sư giỏi nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ky bảo hộ thương hiệu,đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.chúng tôi cam kết nhãn hiệu sau khi đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo đơn yêu cầu của chủ đơn

giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm...

Nhân Luật với đội ngũ luật sư giỏi nhiều kinh nghiệm chuyên tư vấn giấy phép an toàn thực phẩm,đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, thủ tục xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm. thay đổi nội dungan toàn thực phẩm xây dựng mô hình an toàn thực phẩm GPP.

Điều kiện xin nhận con nuôi

Công Ty NHÂN LUẬT chuyên tư vấn điều kiện xin con nuôi, nhận con nuôi theo yêu cầu căn cứ theo quy định luật con nuôi 2010 và các quy định chi tiết về chế độ nuôi con nuôi, tư vấn sau khi nhận con nuôi tại việt nam

Thay đổi giấy phép dạy nghề...

Trong quá trình hoạt động kinh doanh cơ sở đăng ký kinh doanh hoạt động có thể mở rộng thêm ngành nghề phù hợp với xu thế thị trường,những ngành nghề đã hoạt động kinh doanh trước đây đã đăng ký với tổng cục dạy nghề doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc điều chỉnh lại cho phù hợp thị trường.đồng thời nghiên cứu thêm ngành nghề phù hợp nhu cầu xã hội. chúng tôi sẻ hướng dẫn chi tiết từng ngành nghề phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp bạn.

đăng ký nhãn hiệu tại TPHCM

đăng ký lo go, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký độc quyền nhãn hiệu là các tên gọi khác nhau thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ. trước khi thành lập công ty nên chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp sau đó chọn tên công ty phải đảm bảo tuân thủ theo luật doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả...

đăng ký bản quyền hay đăng ký tác phẩm nghệ thuật hay đăng ký bản ghi, đăng ký bản quyền phần mềm là hình thức đăng ký bản quyền tại cục bản quyền tác giả. sau khi nộp hồ cá nhân hay tổ chức nộp tại công ty NHÂN LUẬT làm đại diện được tư vấn chi tiết về tác phẩm của mình công ty sẽ hướng dẫn chi tiết biết thêm về đăng ký bản quyền tác giả là gì? quy trình hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả được quy định như sau